Charitatívna reklama

Law firm GARANT PARTNER legal profile

 • Mission of providing legal services

  Law firm GARANT PARTNER legal s. r. o. operates primarily within the territory of the Slovak Republic. We realize that helping people and companies in legal matters requires knowledge of law, people and the country we live in. We are not entitled to talk about the character of the country that we are building all together. Public sector, business sector and non-profit sector help us to shape the character of Slovakia and all these sectors influence the actions of people. Our mission is to overlap and seek justice for our clients in legally conformant solutions.

  JUDr. Peter Haňdiak
  PARTNER
  JUDr. Martin Dočár
  PARTNER

 • High Professional Standards

  Law firm GARANT PARTNER legal s. r. o. carries out advocacy through their lawyers since 2008. As legal experts, we are oriented in the Slovak legal environment, in international regulations as well as domestic and foreign literature. Each client meets here with professionalism, personal and human approach within which we provide him/her with an assessment of the case, a detailed analysis including the proposed procedures in solutions, including the determination of the potential tax and accounting impacts. We have highly specialized teams of lawyers who in addition to general legislation also specialize in specific areas of law, in legal drafting, research in the field of law, including publishing activities.

  JUDr. Martina Tomus Palušková
  PROKURISTKA
 • Research in the field of Law

  Law firm GARANT PARTNER legal s. r. o. created licensed professional portals of research in Slovakia that are now considered to be important tools for specific interest entities, which find all their doctrinal literature therein. The research in the field of law itself is a guarantor for all our legal teams that are created for individual clients. Therefore our clients have the assurance that we use the right legal solutions, supported by the latest legal information in a given field.. Discretion and trust in the information are part of our legal profession.

  JUDr. Adriana Kováčová
  PROKURISTKA
 • Legislative activity

  Law firm GARANT PARTNER legal s. r. o. is also involved in the development of expert legislative proposals which processes whether in the form of legislative intentions or directly by proposing legal provisions and explanatory memoranda.
  Law firm GARANT PARTNER legal s. r. o. is also involved in the development of expert legislative proposals which processes whether in the form of legislative intentions or directly by proposing legal provisions and explanatory memoranda.

SECTION RESEARCH AND DEVELOPMENT law firm GARANT PARTNER legal s.r.o.
Professional portals licensed GARANT PARTNER legal s.r.o. for Slovak Republic
Tretí sektor
Samospráva
Ľudia a rodina
19.09.2018

Športová spoločnosť: Trestnoprávna zodpovednosť športovca pri spôsobení športového úrazu

Trestnoprávna zodpovednosť športovcov za športové úrazy je doposiaľ otvorenou a často diskutovanou témou. Všeobecne platí, že pri športovej činnosti je riziko výskytu úrazov športovca o čosi vyššie ako v bežnom živote. Každý šport má svoje osobitné pravid

18.09.2018

Školská spoločnosť: Elokované pracovisko pri realizácií záujmovej činnosti MŠ

V rámci krúžkovej činnosti často navštevujú súkromné základné umelecké školy alebo živnostníci materské či základné školy, kde realizujú rôzne záujmové krúžky pre deti a žiakov. Pri realizácií týchto krúžkov však často vzniká otázka, či je potrebné kvôli

12.09.2018

2% z dane: Forma vyžiadania potvrdenia o nedoplatkoch na povinnom poistnom a dani

Je možné požiadať Sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu a daňový úrad o potvrdenie o nedoplatkoch na účely 2% aj formou emailu, resp. je na to nejaký formulár?

25.09.2018

Voľby: FAQ ku komunálnym voľbám 2018

Nakoľko sa blíži termín komunálnych volieb, zhrnuli sme najčastejšie otázky používateľov portálu isamosprava.sk, ktorí využívajú bezplatné právne poradenstvo. 

21.09.2018

Doprava/VZN: Režim pešej zóny prostredníctvom VZN ?

Ako má obec postupovať ak má záujem upraviť režim pešej zóny a dopravy na svojom území? 

20.09.2018

Starosta/Zastupiteľstvo: Potvrdenie uznesenia po uplatnení sistačného práva starostu

Akým spôsobom má obecné zastupiteľstvo potvrdiť uznesenie, ktorého výkon bol pozastavený tým, že ho starosta odmietol podpísať ?

4.09.2018

Sociálne služby: Odvodová povinnosť rodiča ako osobného asistenta

V akom rozsahu má odvodovú a daňovú povinnosť ZŤP osoba, ktorá je zamestnaná, a zároveň vykonáva osobnú asistenciu pre plnoletú dcéru?

20.08.2018

Majetok/Manželstvo: Vyporiadanie obchodného podielu pri rozvode

Máme s manželov spoločnú sro a iný majetok. Ak by sme sa rozvádzal ako sa v rámci BSM vyporiada sro? Máme si ju rozdeliť ešte pred rozvodom?

20.08.2018

Chovateľstvo a veterinárstvo: Pes ako „živá bytosť“ a pohryznutie psom

Od 1. septembra 2018 nadobúda účinnosť zákon č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov  a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V zmysle uvedenej novely pes už n