Inspired by Life

Život dokáže prekvapiť. Je dobré byť pripravený…

Ako Vám dokážeme pomôcť?

Právne a daňové poradenstvo

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o poskytuje právne a daňové poradenstvo vo všetkých právnych veciach vrátane GDPR, fyzickým ako aj právnickým osobám, a to vo forme osobných konzultácií, spracovania odborných analýz, tvorby legislatívnych zámerov a odporúčaní vrátane návrhov legislatívnych textov. Súčasťou právneho poradenstva sú aj európske normy, ktoré sú v rôznych podobách zahrnuté do všetkých výstupov pre klienta. Stanoviská advokátskej kancelárie GARANT PARTNER legal s.r.o sú vypracované na základe poznania celej právnej doktríny, ktorá sa vzťahuje na predmetnú problematiku, čo pre klienta predstavuje maximálnu garanciu správnosti a odbornosti vypracovaných materiálov.

Čítať ďalej

Legislatívna činnosť

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. sa podieľa aj na vypracovaní odborných znení legislatívnych návrhov, ktoré spracúva či už v podobe legislatívnych zámerov alebo priamo prostredníctvom navrhnutia zákonných ustanoví a dôvodových správ. Súčasťou je aj obhajoba navrhovaných riešení pred legislatívnymi orgánmi štátu. Experti advokátskej kancelárie sa zároveň priamo zúčastňujú legislatívnych procesov a takisto sú prizvaní k rokovaniam ohľadom novej pripravovanej legislatívy.

Čítať ďalej

Register PVS

Pre fyzické a právnické osoby, ktoré ako partneri verejného sektora prijímajú verejné zdroje a vstupujú so štátom do právnych vzťahov poskytujeme kompletné služby spojené s registráciou do Registra partnerov verejného sektora. Táto služba je určená pre fyzické a právnické osoby, o ktorých tak ustanovuje Zákon o registri partnerov verejného sektora, pretože základnou povinnosťou partnera verejného sektora je povinnosť byť zapísaný v registri, a to počas trvania právneho vzťahu, z ktorého mu plynú verejné zdroje. Nesplnenie tejto povinnosti znamená zamedzenie prístupu k verejným zdrojom.

Čítať ďalej

Výskum a vývoj

V rámci rozvoja právnej agendy investuje aj do rozvoja výskumu v oblasti práva a právnych vzťahov. Portfólio výskumných aktivít sa zabezpečuje prostredníctvom denného sledovania legislatívy pre našich klientov, zasielaním legislatívnych správ a komparáciou so zahraničnými úpravami, ktoré sú pod stálym monitoringom nášho legislatívneho oddelenia.

Čítať ďalej

Ako Vám dokážeme pomôcť?

Právne a daňové poradenstvo

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o poskytuje právne a daňové poradenstvo vo všetkých právnych veciach vrátane GDPR, fyzickým ako aj právnickým osobám, a to vo forme osobných konzultácií, spracovania odborných analýz, tvorby legislatívnych zámerov a odporúčaní vrátane návrhov legislatívnych textov. Súčasťou právneho poradenstva sú aj európske normy, ktoré sú v rôznych podobách zahrnuté do všetkých výstupov pre klienta. Stanoviská advokátskej kancelárie GARANT PARTNER legal s.r.o sú vypracované na základe poznania celej právnej doktríny, ktorá sa vzťahuje na predmetnú problematiku, čo pre klienta predstavuje maximálnu garanciu správnosti a odbornosti vypracovaných materiálov.

Legislatívna činnosť

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. sa podieľa aj na vypracovaní navrhnutia zákonných ustanovení a dôvodových správ. Súčasťou je aj obhajoba navrhovaných riešení pred legislatívnymi orgánmi štátu. Experti advokátskej kancelárie sa zároveň priamo zúčastňujú legislatívnych procesov a takisto sú prizývaní k rokovaniam ohľadom novej pripravovanej legislatívy.

Čítať ďalej

Register RPVS

Pre fyzické a právnické osoby, ktoré ako partneri verejného sektora prijímajú verejné zdroje a vstupujú so štátom do právnych vzťahov poskytujeme kompletné služby spojené s registráciou do Registra partnerov verejného sektora. Táto služba je určená pre fyzické a právnické osoby, o ktorých tak ustanovuje Zákon o registri partnerov verejného sektora, pretože základnou povinnosťou partnera verejného sektora je povinnosť byť zapísaný v registri, a to počas trvania právneho vzťahu, z ktorého mu plynú verejné zdroje. Nesplnenie tejto povinnosti znamená zamedzenie prístupu k verejným zdrojom.

Čítať ďalej

Výskum a vývoj

V rámci rozvoja právnej agendy investuje aj do rozvoja výskumu v oblasti práva a právnych vzťahov. Portfólio výskumných aktivít sa zabezpečuje prostredníctvom denného sledovania legislatívy pre našich klientov, zasielaním legislatívnych správ a komparáciou so zahraničnými úpravami, ktoré sú pod stálym monitoringom nášho legislatívneho oddelenia.

Čítať ďalej

Ako Vám dokážeme pomôcť?

Právne a daňové poradenstvo

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o poskytuje právne a daňové poradenstvo vo všetkých právnych veciach vrátane GDPR, fyzickým ako aj právnickým osobám, a to vo forme osobných konzultácií, spracovania odborných analýz, tvorby legislatívnych zámerov a odporúčaní vrátane návrhov legislatívnych textov. Súčasťou právneho poradenstva sú aj európske normy, ktoré sú v rôznych podobách zahrnuté do všetkých výstupov pre klienta. Stanoviská advokátskej kancelárie GARANT PARTNER legal s.r.o sú vypracované na základe poznania celej právnej doktríny, ktorá sa vzťahuje na predmetnú problematiku, čo pre klienta predstavuje maximálnu garanciu správnosti a odbornosti vypracovaných materiálov.

Čítať ďalej

Legislatívna činnosť

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. sa podieľa aj na vypracovaní navrhnutia zákonných ustanovení a dôvodových správ. Súčasťou je aj obhajoba navrhovaných riešení pred legislatívnymi orgánmi štátu. Experti advokátskej kancelárie sa zároveň priamo zúčastňujú legislatívnych procesov a takisto sú prizývaní k rokovaniam ohľadom novej pripravovanej legislatívy.

Čítať ďalej

Register RPVS

Pre fyzické a právnické osoby, ktoré ako partneri verejného sektora prijímajú verejné zdroje a vstupujú so štátom do právnych vzťahov poskytujeme kompletné služby spojené s registráciou do Registra partnerov verejného sektora. Táto služba je určená pre fyzické a právnické osoby, o ktorých tak ustanovuje Zákon o registri partnerov verejného sektora, pretože základnou povinnosťou partnera verejného sektora je povinnosť byť zapísaný v registri, a to počas trvania právneho vzťahu, z ktorého mu plynú verejné zdroje. Nesplnenie tejto povinnosti znamená zamedzenie prístupu k verejným zdrojom.

Čítať ďalej

Výskum a vývoj

V rámci rozvoja právnej agendy investuje aj do rozvoja výskumu v oblasti práva a právnych vzťahov. Portfólio výskumných aktivít sa zabezpečuje prostredníctvom denného sledovania legislatívy pre našich klientov, zasielaním legislatívnych správ a komparáciou so zahraničnými úpravami, ktoré sú pod stálym monitoringom nášho legislatívneho oddelenia.

Čítať ďalej
Späť na úvod
Späť na úvod
Telefón:+421 238 181 818
E-mailová adresa:sekretariat@gplegal.eu
Bratislava 
Einsteinova 21, DIGITAL PARK I851 01
Žilina 
Kysucká cesta 16C010 01
Košice 
Štúrova 27040 01
Zvolen 
Námestie SNP 23960 01