Profil advokátskej kancelárie GARANT PARTNER legal

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o ako oprávnená osoba zabezpečuje registráciu a kompletné služby spojené s registráciou do registra partnerov verejného sektora!

V prípade záujmu nás kontaktujte: tel. č. +421 2 38 18 18 18 / sekretariat@gplegal.eu

Misia v poskytovaní právnych služieb

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o pôsobí najmä v Slovenskej republike. Uvedomujeme si, že pomáhať ľuďom a firmám v právnych otázkach si vyžaduje poznanie práva, ľudí a krajiny, v ktorej žijeme. Hovoriť o charaktere krajiny, ktorý si budujeme všetci spoločne nám neprináleží. Štátny sektor, podnikateľský sektor a neziskový sektor spoluvytvárajú charakter Slovenska a vplývajú na konanie ľudí. Naša misia je misiou, v rámci ktorej sa pokúšame prelínať a hľadať spravodlivosť pre našich klientov vo forme právne konformných riešení.

Vysoká odborná profesionalita

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. vykonáva advokáciu prostredníctvom svojich právnikov od roku 2008. Ako odborníci v oblasti práva sa orientujeme v slovenskom právnom prostredí, v medzinárodných predpisoch ako aj v domácej a zahraničnej odbornej literatúre. Každý klient sa u nás stretne s profesionalitou, osobným a ľudským prístupom, v rámci ktorého dôjde k posúdeniu jeho prípadu, k podrobnej analýze s navrhovanými postupmi na riešenie, vrátane určenia aj možných daňových a účtovných dopadov. Disponujeme vysoko špecializovanými tímami právnikov, ktorí sa okrem všeobecných právnych predpisov špecializujú aj na konkrétne oblasti práva, na tvorbu legislatívy, výskum v oblasti práva vrátane publikačných aktivít.

Výskum v oblasti práva

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. v rámci výskumu odborne garantuje na Slovensku odborné portály, ktoré sú dnes významným pomocníkom pre konkrétne záujmové celky, ktoré v nich nachádzajú celú svoju doktrinálnu spisbu. Samotný výskum v oblasti práva je garantom pre všetky naše právne tímy, ktoré zostavujeme pre jednotlivých klientov. Naši klienti tak majú záruku, že na riešenie konkrétnych právnych problémov použijeme právne správne riešenia, podporené najnovšími právnymi informáciami v danej oblasti. Mlčanlivosť a dôvera v informácie je súčasťou nášho výkonu advokácie.

Legislatívna činnosť

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. sa podieľa aj na vypracovaní odborných znení legislatívnych návrhov, ktoré spracúva či už v podobe legislatívnych zámerov alebo priamo prostredníctvom navrhnutia zákonných ustanoví a dôvodových správ. Súčasťou je aj obhajoba navrhovaných riešení pred legislatívnymi orgánmi štátu.

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA GARANT PARTNER legal s.r.o.

JUDr. Martin Dočár, JUDr. Peter Haňdiak, JUDr. Adriána Kováčová, JUDr. Martina Tomus Palušková,  JUDr. Veronika Gvušč, Mgr. Miriama Draškovičová, Mgr. Dagmar Haňdiaková, JUDr. Henrieta Bicáková,  Mgr. Lenka Michalovičová, Mgr. Monika Ivanová, Mgr. Dagmar Pagáčová